ഇടതു കൈ പറയും നിങ്ങളുടെ ധനഭാഗ്യം,

Subscribe to Boldsky

കൈ രേഖാ ശാസ്ത്രം അഥവാ ഹസ്തരേഖാ ശാസ്ത്രം തത്വത്തില്‍ അംഗീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്ന ഒന്നാണ്. വര്‍ഷങ്ങള്‍ പഴക്കമുളള ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ഇത്. ഇതില്‍ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയവര്‍ക്കു കൈ നോക്കി പല ഫലവും പറയാനുമാകും.

പലരുടെ കൈകകളിലെ രേഖങ്ങളും വ്യത്യസ്തങ്ങളാകും. ചിലരുടെ കയ്യില്‍ രേഖകള്‍ തെളിഞ്ഞു കാണും. ചിലരുടെ കയ്യില്‍ കൂടുതല്‍ രേഖകള്‍ കാണാം. വ്യത്യസ്തമായ രേഖകളും അടയാളങ്ങളുമെല്ലാം പലരുടേയും കയ്യുകളില്‍ കണ്ടു പിടിയ്ക്കാന്‍ സാധിയ്ക്കും.

വലം കയ്യന്മാര്‍ക്ക് ഇടം കയ്യാണ് ഭാവിയെക്കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള സൂചകമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. കയ്യിലെ രേഖകളിലും കാലക്രമത്തില്‍ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ വരുന്നു. ഇത് പല കാര്യങ്ങളും സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്നതാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്.

ഇടതു കയ്യില്‍ കാണപ്പെടുന്ന ചില പ്രത്യേക രേഖകള്‍ പല കാര്യങ്ങളും സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്നവയാണ്. നിങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഭാവിയെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം അറിയാന്‍ സഹായിക്കുന്ന പ്രത്യേക രേഖകളുമുണ്ട്. ഇവയെക്കുറിച്ചു കൂടുതലറിയൂ,

ലൈഫ് ലൈന്‍

ലൈഫ് ലൈന്‍

കയ്യില്‍ കാണുന്ന ലൈഫ് ലൈന്‍ എന്ന ഈ പ്രത്യേക രേഖ ഒരാളുടെ ശക്തി അഥവാ ആരോഗ്യനില സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഈ രേഖ നല്ല കട്ടിയുള്ളതെങ്കില്‍ ഇതിനര്‍ത്ഥം ആരോഗ്യവാനാണ് എന്നാണ്. കട്ടി കുറഞ്ഞതോ ഇടയില്‍ മുറിഞ്ഞതോ ആണെങ്കില്‍ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാകും, സ്‌ട്രെസും പരിക്കുകളുമെല്ലാമുണ്ടാകും എന്നതിന്റെ സൂചനയുമാണ്.

വിവാഹ രേഖ

വിവാഹ രേഖ

പ്രണയത്തേയും വിവാഹത്തേയും സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്ന രേഖയാണിത്. ഇവിടെ നിരവധി ചെറിയ രേഖകളെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് അങ്ങോട്ടു മാത്രം പ്രണയം, തിരിച്ചില്ലെന്നര്‍ത്ഥം. ഈ രേഖ മുറിഞ്ഞതെങ്കില്‍ വിവാഹ ജീവിതം ഡിവോഴ്‌സില്‍ ചെന്ന് അവസാനിയ്ക്കുമെന്നാണ് അര്‍ത്ഥം. ലൈനുകള്‍ പരസ്പരം ക്രോസ് ചെയ്ത രീതിയിലെങ്കില്‍ പറ്റിയ പങ്കാളിയെ നിങ്ങള്‍ തേടുന്നുവെന്നാണ് അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്. കയ്യില്‍ വിവാഹ രേഖയില്ലെങ്കില്‍ തല്‍ക്കാലം ഇക്കാര്യം നിങ്ങളുടെ മനസില്‍ ഇല്ലെന്നാണ് അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്.

ഹെഡ് ലൈന്‍

ഹെഡ് ലൈന്‍

ഹെഡ് ലൈന്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ രേഖ ബുദ്ധിയേയും ചിന്തിയ്ക്കാനുള്ള കഴിവിനേയും സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഈ രേഖ ലൈഫ് ലൈനിനു മുകളിലായി വന്നാല്‍ ബാലന്‍സ് ആയി ചിന്തിയ്ക്കാന്‍ പറ്റുന്ന ആളെന്നാണ് അര്‍ത്ഥം. നീളമേറിയതും വിസ്താരമേറിയതുമാണ് ഈ രേഖയെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളില്‍ മറ്റുളളവര്‍ ഇടപെടുകയും തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്നു. രണ്ടില്‍ കൂടുതല്‍ ഇത്തരം രേഖകളെങ്കില്‍ സ്മാര്‍ട്ടാണെന്നും വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നുമുള്ളതിന്റെ സൂചനയാണ് നല്‍കുന്നത്.

ഫേറ്റ് ലൈന്‍

ഫേറ്റ് ലൈന്‍

ഫേറ്റ് ലൈന്‍ എന്ന ഈ രേഖ നിങ്ങളുടെ വിധി നിര്‍ണയിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഈ രേഖ കട്ടിയുള്ളതെങ്കില്‍ നീണ്ട ജീവിതം കാണിയ്ക്കുന്നു. കട്ടി കുറഞ്ഞതെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങള്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ തീരുമാനിയ്ക്കും, മറ്റുള്ളവരാന്‍ നിയന്ത്രിയ്ക്കപ്പെടും എന്നാണ് കാണിയ്ക്കുന്നത്. രണ്ടോ അതില്‍ കൂടുതല്‍ ലൈനുകളോ കണ്ടാല്‍ പ്രശസ്തി നേടും, നല്ല ജീവിതം എന്നതാണ് അര്‍ത്ഥം.

മണി ലൈന്‍

മണി ലൈന്‍

മോതിര വിരലിനും നടുവിരലിനും സമീപമായുള്ള ഈ പ്രത്യേക രേഖ മണി ലൈന്‍ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് ചെറുതെങ്കില്‍ പണത്തിന് അത്ര പ്രാധാന്യം നല്‍കാത്ത വ്യക്തി എന്നാണ് അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്. നീണ്ട രേഖയാണ് ഇതെങ്കില്‍ പണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നും പണം സൂക്ഷിയ്ക്കാന്‍ മിടുക്കുണ്ടെന്നുമാണ് അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിരവധി ചെറിയ രേഖകളെങ്കില്‍ ധാരാളിയാണെന്നര്‍ത്ഥം. അതായത് അമിതമായ പണം ചെലവാക്കുന്നയാള്‍.

ബ്രേസ്‌ലെറ്റ് ലൈനുകള്‍

ബ്രേസ്‌ലെറ്റ് ലൈനുകള്‍

ബ്രേസ്‌ലെറ്റ് ഭാഗത്തായി കാണുന്ന ഇത്തരം ലൈനുകള്‍ ധനത്തെ സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്ന മറ്റൊന്നാണ്. ഇവിടെ കൂടുതല്‍ രേഖകളെങ്കില്‍ കൂടുതല്‍ നല്ലതാണ്. അതായത് കൂടുതല്‍ പണമുണ്ടാകുമെന്നാണ് അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്.

ഹാപ്പിനെസ് ലൈന്‍

ഹാപ്പിനെസ് ലൈന്‍

ഹാപ്പിനെസ് ലൈന്‍ എന്ന ഒന്നു കൂടിയുണ്ട്. ഇത് വളരെ അപൂര്‍വമായി കാണുന്ന ഒരു രേഖയാണ്. മീനിന്റെ ആകൃതിയില്‍ കാണുന്ന ഇത്തരം രേഖകള്‍ ജീവിതത്തില്‍ വിജയവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകുമെന്നതിന്റെ സൂചനാണ് നല്‍കുന്നത്.

For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS
For Daily Alerts

    English summary

    Look At Your Left Palm To Know About Your Future

    Look At Your Left Palm To Know About Your Future, Read more to know about,
    Story first published: Friday, June 22, 2018, 12:39 [IST]
    We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Boldsky sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Boldsky website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more