For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

വീട്ടിൽ നിന്നും പൊടിയെ അകറ്റാം

|

പൊടിയും ഗന്ധവും അകറ്റി വീട്ടിലുള്ള പരിതഃസ്ഥിതിയെ ജീവിക്കുവാൻ പാകത്തിൽ ആരോഗ്യകരമാക്കുവാൻ ഈ ഉപായങ്ങൾ സഹായിക്കും.

അനാവശ്യസാധനങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുക! വീട്ടിൽ സാധനങ്ങൾ എത്രത്തോളം അലങ്കോലമായി കാണപ്പെടുന്നുവോ, അത്രത്തോളംതന്നെ അഴുക്കും പൊടിയും കുമിഞ്ഞുകൂടും. പൊടിയടിക്കുന്നത് എളുപ്പമാക്കാൻ കൂടുതൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളെ വാർഷികാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒഴിവാക്കുക.

 മുഖ്യമായ നടപടികൾഃ

മുഖ്യമായ നടപടികൾഃ

പൊടിയടിക്കുന്നത്ഃ മുകളിൽനിന്ന് തുടങ്ങി താഴേക്ക് പൊടിയടിക്കുക.

പൊടിയടിച്ചശേഷംഃ എന്തെങ്കിലും കണികകൾ പരവതാനികളിൽ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടാതെ അവശേഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അവയെ മാറ്റുന്നതിനുവേണ്ടി വാക്യൂം ചെയ്യുക.

പൊടി, ഗന്ധം ഇവയെ തടയുകഃ വായുവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കുറഞ്ഞത് 10 മിനിറ്റെങ്കിലും ജാലകങ്ങൾ എന്നും തുറന്നിടാറുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.

വീട്ടിൽനിന്ന് പൊടിയെ അകറ്റുന്നത് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത ഒരു കർത്തവ്യമായി ചിലപ്പോൾ തോന്നാം. എന്നാൽ വിഷമിക്കേണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് ജയിക്കാനാകുന്ന ഒരു യുദ്ധംതന്നെയാണത്. മൃതകോശങ്ങൾ, വളർത്തുജീവികളുടെ രോമം, പൂമ്പൊടികൾ, മറ്റ് മാലിന്യങ്ങൾ എന്നിവയാണ് വീട്ടിലെ പൊടിയിൽ കാണുവാനാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവയെ നീക്കം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ദുർഗന്ധവും മോശപ്പെട്ട പ്രതീതിയും ഉണ്ടാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഫലപ്രദമായ പൊടിനീക്കലും പൊടിയെ തടയലും അനാവശ്യമായ ഗന്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊരു പ്രശ്‌നത്തെയും പരിഹരിക്കുകയും ആരോഗ്യദായകവും അലർജിവിമുക്തവുമായ ഭവനത്തെ നൽകുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തെ പൊടിവിമുക്തവും ഗന്ധവിമുക്തവുമാക്കാൻ ആകെ വേണ്ടത് ശരിയായ ഉപകരണങ്ങളും ഏതാനും ഉപായങ്ങളുമാണ്.

 പൊടി വൃത്തിയാക്കി എങ്ങനെ ഗന്ധമകറ്റാം

പൊടി വൃത്തിയാക്കി എങ്ങനെ ഗന്ധമകറ്റാം

മാതൃകാപരമായും, ആരോഗ്യദായകമായ അലർജിവിമുക്തമായ അന്തരീക്ഷത്തെ നിലനിറുത്തുന്നതിനും നല്ല സുഗന്ധപൂരിതവുമാക്കാൻ ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഈ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളണം. പൊടിയടിക്കുന്ന പരിപാടി എപ്പോഴും ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള വീട്ടുപകരണങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന മുറിയുടെ മുകളിൽനിന്നും തുടങ്ങി താഴേക്ക് ചെയ്യുക.

ഷെൽഫുകളും ഉറപ്പേറിയ മറ്റ് പ്രതലങ്ങളും വൃത്തിയാക്കുവാൻ ഉണങ്ങിയ തുണിയെ അപേക്ഷിച്ച് ഈർപ്പമുള്ള ഡസ്റ്ററോ തുണിയോ ആണ് അഭികാമ്യം. കാരണം മുറിയിലൂടെ പൊടി അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും കറങ്ങാതെ തടയുവാൻ അത് സഹായിക്കും. മറ്റൊരു രീതിയിൽ നോക്കിയാൽ ഒട്ടകപ്പക്ഷിയുടെ തൂവൽകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ബ്രഷ് കൂടുതൽ മെച്ചമായ ഫലം ഉളവാക്കും. കാരണം തൂവലുകളിലെ വൈദ്യുതചാർജ്ജ് പൊടി തിരികെ മുറിയിൽ കടങ്ങിനടക്കാതെ ആകർഷിച്ചെടുത്തുകൊള്ളും.

ചുവർച്ചിത്രങ്ങളെയും ചായംപൂശിയ മറ്റ് കലാവിരുതുകളെയും സംബന്ധിച്ച്, അവയുടെ മേലുള്ള പൊടിയെ നീക്കം ചെയ്യുവാൻ ഈർപ്പമില്ലാത്ത റബ്ബർ സ്‌പോഞ്ച് ഉപയോഗിക്കുക. എങ്കിലും ബ്രഷുകളും വീര്യം കുറഞ്ഞ മറ്റ് ശുചീകാരി ഘടകങ്ങളും മിനുസ്സമാർന്ന ചിത്രപ്പണികളിലും ചുവരിൽ വിളുമ്പുപിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാലാവിരുതുകളിലും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കും.

തറവിരിപ്പുകളെയും പരവതാനികളെയും സംബന്ധിച്ച്, പൊടിയെ അകറ്റുവാനുള്ള നിങ്ങളുടെ സമരത്തിൽ വാക്യൂം ഏറ്റവും നല്ല ആയുധമായിരിക്കും. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഹേപ്പാ (HEPA) ഫിൽറ്ററുകൾ ഘടിപ്പിച്ച വാക്യൂമുകൾ പൊടിയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയെപ്പോലും വൃത്തിയാക്കുവാൻ ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമമാണ്. പൊടിയടിച്ചശേഷം ഒഴിഞ്ഞുമാറി അവശേഷിക്കുന്ന മറ്റ് പൊടിയെക്കൂടി നീക്കം ചെയ്യുവാൻ വാക്യൂം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ മോശപ്പെട്ട ഗന്ധത്തെയും ഒഴിവാക്കുക.

മറവിരിപ്പുകളെയും ഇരിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്‌ഹോൾസ്റ്ററി ചെയ്ത വസ്തുക്കളെയും സംബന്ധിച്ച്, വാക്യൂമിനെ താഴ്ന്ന ശക്തിയിൽ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചും ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചും വൃത്തിയാക്കുക.

പൊടിയെ തടഞ്ഞുനിറുത്തുകയും ദുർഗന്ധം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നതുകൊണ്ട് കട്ടിയേറിയ തറകളെയും വിനിൽ തറകളെയും ഉണങ്ങിയ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനുപകരം മാർജ്ജനി ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കുക.

എത്തുവാൻ പ്രയാസമുള്ള സ്ഥലങ്ങളെയും കംപ്യൂട്ടർ കീബോഡ് പോലെയുള്ള സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങളെയും വൃത്തിയാക്കുവാൻ എയർ ഡസ്റ്ററോ, അതുമല്ലെങ്കിൽ സമ്മർദ്ദത്തിൽ വായുവിനെ അടച്ചുനിറുത്തിയിരിക്കുന്ന കാനിസ്റ്ററുകളോ വിടവുകളിൽനിന്നും കുഴികളിൽനിന്നും പൊടിയെ അടിച്ചുകളയുവാനായി ഉപയോഗിക്കുക.

മുറിയ്ക്കകം മുഴുവൻ നിറയുവാനായി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സുഗന്ധമുള്ള ശുചീകാരിയെ ഉപയോഗിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എസ്സൻഷ്യൻ എണ്ണയുടെ ഏതാനും തുള്ളികൾ പൊടിയടിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈർപ്പമുള്ള മാർജ്ജനിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക.

 പൊടിയും ഗന്ധവും എങ്ങനെ തടയാം

പൊടിയും ഗന്ധവും എങ്ങനെ തടയാം

കൂടെക്കൂടെ പൊടിയടിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളെ കൈകാര്യംചെയ്യും. എങ്കിലും പൊടിയും ഗന്ധവും തിരികെ വരുന്നതിന്റെ ആശങ്കയെ കുറയ്ക്കുവാനായി ധാരാളം മാർഗ്ഗങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്.

കഴിയുന്നിടത്തോളം ജനാലകൾ പലപ്പോഴും തുറന്നിടുക. പൊടി തടയുന്നതിനും ദുർഗന്ധമകറ്റുന്നതിനും വായുവിന്റെ ശുദ്ധി അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. തണുത്ത കാലാവസ്ഥയിൽ, നവോന്‌മേഷമുള്ള ശുദ്ധവായു ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി 10 മിനിറ്റുനേരം ജാലകങ്ങൾ തുറന്നിടുക.

വായു ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും സംവിധാനത്തെ പരിഗണിക്കുക. പൂർണ്ണമായും ഫലപ്രദമാകുന്നതിനുവേണ്ടി അവയെ എല്ലാ മുറികളിലും സജ്ജീകരിക്കുക.

വായുസഞ്ചാരമാർഗ്ഗം, എയർ-കണ്ടീഷണിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിൽറ്ററുകളെ മാറ്റുക. കാരണം പൊടിയെ തടഞ്ഞുവച്ച് തിരികെ മുറിയിലേക്കുതന്നെ അവ തള്ളിവിടും.

പാചകം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തും ബാത്‌റൂമുകളിലും വായു വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഫാനിനെ (extractor fan) ഉപയോഗിക്കുക. പൊടി, ഗ്രീസ്, ഗന്ധം എന്നിവ അതിലൂടെ വലിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട് പുറത്തേക്ക് കളയപ്പെടും.

പരവതാനികളെ നന്നായി വൃത്തിയാക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ ദുർഗന്ധം വന്നുകൂടുന്നതിനെ തടയുവാൻ വിദഗ്ദമായി ആവി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം ഷാംപൂ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുക.

തുണിത്തരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ദുർഗന്ധ പരിഹാരം (fabric deodoriser) എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും മറവിരിപ്പുകളിലും മൃദുവായ തുണിത്തരങ്ങളിലും സ്‌പ്രെ ചെയ്യുക. എടുത്തുമാറ്റാവുന്ന അലങ്കാര തുണിത്തരങ്ങളെ പൊടി കളയുന്നതിനുവേണ്ടി വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ കഴുകുക. അതുകൂടാതെ വർഷത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും അവയെ ഡ്രൈ ക്ലീനിംഗ് ചെയ്യുക.

പൊടിയുടെയും അനാവശ്യ ഗന്ധത്തിന്റെയും ഏറ്റവും വലിയ സങ്കേതങ്ങളാണ് അപ്‌ഹോൾസ്റ്ററികളും പരവതാനികളും. അതുകൊണ്ട് ലതർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സെറ്റികൾ വീട്ടിൽ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുക. പരവതാനികൾക്ക് പകരം കട്ടിയുള്ള തറ പണിയുക. തുണികൊണ്ടുള്ള മറവിരിപ്പുകൾക്കുപകരം ബ്ലൈൻഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുക.

കഴിയുന്നിടത്തോളം കിടക്കയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശയ്യോപകരണങ്ങളെ ആഴ്ചയിലൊരിക്കലെങ്കിലും മാറ്റുക. പൊടിപ്പേനുകളുടെ ഭയാശങ്കയെ ഒഴിവാക്കുവാൻ ഹൈപ്പോഅലർജിക് മാട്രസ് (hypoallergenic mattress) കൊണ്ടുള്ള ആവരണമിടുക.

ചവറ്റുകുട്ടകൾ നിറയുന്നതുവരെ കാത്തുനിൽക്കാതെ എന്നും പുറത്തുകൊണ്ടുപോയി തട്ടുക.

 എവിടെനിന്നാണ് പൊടി വരുന്നത്?

എവിടെനിന്നാണ് പൊടി വരുന്നത്?

പൊടിയുടെ ഒട്ടുമുക്കാലും മൃതചർമ്മമെന്നാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേൾക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ അത് സത്യമല്ല. അത്തരം വിഷയങ്ങളെ പഠിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, വീട്ടിലെ പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് മൃഗരോമങ്ങളും, പരവതാനിനാരുകളും, വസ്ത്രനാരുകളും, അകത്ത് വന്നുപെടുന്ന അഴുക്കുമാണ്.

ശുദ്ധമായ പുതിയ വായുവിനെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുവാനായി ജനാലകൾ തുറക്കുമ്പോൾ, പൂമ്പൊടിയും വായുവിൽ തങ്ങിനിൽക്കുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങളും അകത്തേക്ക് കടക്കുവാൻ സാഹചര്യമുണ്ടാകുന്നു. അതുപോലെ ധാന്യമാവുകളുടെയും ചമയപ്പൊടികളുടെയും ഉറവിടം വീട്ടിനകത്തുനിന്നുതന്നെ കാണുവാനാകും.

ഒരു തരത്തിലുള്ള ശുചീകരണപ്രവർത്തനങ്ങളും പൊടിയെ പൂർണ്ണമായും വീട്ടിൽനിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുകയില്ല എന്നതുകൊണ്ട്, തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഈ മാർഗ്ഗങ്ങൾ നന്നായി സഹായിക്കും.

 ചുവടെ പറയുന്ന രീതികൾ അവലംബിക്കാം

ചുവടെ പറയുന്ന രീതികൾ അവലംബിക്കാം

രാജ്യത്തിലെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും, ആരുടെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഷൂസുകൾ ഊരിമാറ്റുന്നത് നല്ലൊരു മര്യാദയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഷൂസില്ലാതിരിക്കുക എന്ന ചിന്തയെ നിരസിക്കുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട്.

വീട്ടിലെ പൊടിയുടെ 80 ശതമാനവും ഷൂസുകളുടെ അടിയിൽനിന്നാണ്‌ വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ, തീർച്ചയായും അവർ അവരുടെ വൈമനസ്യത്തെ പുനർചിന്തയ്ക്കുവയ്ക്കും. പാദരക്ഷകൾ വീടിന് പുറത്തിടുക.

അകത്തും പുറത്തും ഇവയെ ഉപയോഗിക്കുക

അകത്തും പുറത്തും ഇവയെ ഉപയോഗിക്കുക

നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ എല്ലാ പ്രവേശനമാർഗ്ഗത്തിലുമുള്ള ഉറപ്പാർന്ന പായകൾ പ്രവേശിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ആളുകൾക്ക് കാലുകൾ ചവിട്ടിത്തേയ്ക്കുവാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിമാറുന്നു. ആളുകൾ ഷൂസുകൾ അകത്തേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് കയറിയാൽപ്പോലും ഈ ഒരു ഒറ്റ അനുഷ്ഠാനത്തിന് അകത്തേക്ക് കടന്നുവരുന്ന പൊടിയുടെ അളവിൽ എടുത്തുപറയത്തക്ക കുറവുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും.

എല്ലാ രണ്ടുദിവസം കൂടുമ്പോഴും ഈ പായകളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കുടഞ്ഞ് പൊടികളയുക. അങ്ങനെ വീടിനകത്ത് പൊടിയുടെ അളവ് കുറയുന്നത് കാണുവാനാകും.

മാസന്തോറും ചെയ്യുക

മാസന്തോറും ചെയ്യുക

എല്ലാ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോഴും ഫിൽറ്ററുകൾ മാറ്റുവാൻ എല്ലാ നിർമ്മാതാക്കളും പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ അതിനെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം അവയെ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ പൊടിയുടെ അളവ് ഗണനീയമാംവണ്ണം കുറയും.

ഉപയോഗിച്ച് കളയാവുന്ന വിലകുറഞ്ഞ ഫിൽറ്ററുകളെ ഉപയോഗിക്കുകയും എല്ലാ 30 ദിവസം കൂടുമ്പോഴും അവയെ മാറ്റുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫർണസിന് സമീപമുള്ള സ്ഥലമെല്ലാം വാക്യൂം ചെയ്യുന്ന കാര്യം എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക.

English summary

-get-rid-of-dust-and-odours

These methods can help you stay away from dust and odor and live in the home.
Story first published: Tuesday, June 26, 2018, 10:30 [IST]
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Boldsky sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Boldsky website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more