മൂത്രഗതി മാറുന്നുവെങ്കില്‍ ആണുങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിയ്ക്കൂ

Posted By:
Subscribe to Boldsky

ക്യാന്‍സറിനെ മഹാമാരിയെന്നോ മഹാവ്യാധിയെന്നോ എല്ലാം പറയാം. പലപ്പോഴും തുടക്കത്തില്‍ തിരിച്ചറയാനാകാത്തതാണ് ഈ രോഗത്തെ കൂടുതല്‍ ഗുരുതരമാക്കുന്നതും.

ക്യാന്‍സറില്‍ത്തന്നെ സ്ത്രീകള്‍ക്കും പുരുഷന്മാര്‍ക്കും വരുന്ന ക്യാന്‍സറുകള്‍ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. സ്ത്രീകളിലിത് ബ്രെസ്റ്റ്, യൂട്രസ് ക്യാന്‍സറുകളുടെ ഗണത്തില്‍ വരും. പുരുഷന്മാരില്‍ പ്രോസ്‌റ്റേറ്റ് ക്യാന്‍സറും.

പുരുഷന്മാര്‍ക്കു വരുന്ന പ്രോസ്‌റ്റേറ്റ് ക്യാന്‍സറിന്റെ ചില ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയൂ,

പുരുഷനറിയണം, പ്രോസ്‌റ്റേറ്റ് ക്യാന്‍സര്‍ ലക്ഷണം

പുരുഷനറിയണം, പ്രോസ്‌റ്റേറ്റ് ക്യാന്‍സര്‍ ലക്ഷണം

ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള മൂത്രശങ്ക പുരുഷന്മാരിലെ പ്രോസ്‌റ്റേറ്റ് ക്യാന്‍സറിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണമാണെന്നു പറയാം. ഇത് സ്ഥിരം അനുഭവപ്പെടുന്നുവെങ്കില്‍ പ്രത്യേകിച്ചും.

പുരുഷനറിയണം, പ്രോസ്‌റ്റേറ്റ് ക്യാന്‍സര്‍ ലക്ഷണം

പുരുഷനറിയണം, പ്രോസ്‌റ്റേറ്റ് ക്യാന്‍സര്‍ ലക്ഷണം

മൂത്രശങ്ക വര്‍ദ്ധിയ്ക്കുന്നതു കൊണ്ടുതന്നെ രാത്രിയില്‍ പല തവണ മൂത്രമൊഴിയ്ക്കാന്‍ എഴുന്നേല്‍ക്കേണ്ടിയും വരും.

പുരുഷനറിയണം, പ്രോസ്‌റ്റേറ്റ് ക്യാന്‍സര്‍ ലക്ഷണം

പുരുഷനറിയണം, പ്രോസ്‌റ്റേറ്റ് ക്യാന്‍സര്‍ ലക്ഷണം

മൂത്രമൊഴിയ്ക്കാന്‍ ഏറെ സമയമെടുക്കും. പതുക്കെയോ തുള്ളികളായോ ആണ് മൂത്രം പോവുക. ഇത്തരം ഘട്ടത്തില്‍ ഇത് പ്രോസ്‌റ്റേറ്റ് ഗ്ലാന്റിന്റെ പ്രശ്‌നങ്ങളേയാണ് കാണിയ്ക്കുന്നത്.

പുരുഷനറിയണം, പ്രോസ്‌റ്റേറ്റ് ക്യാന്‍സര്‍ ലക്ഷണം

പുരുഷനറിയണം, പ്രോസ്‌റ്റേറ്റ് ക്യാന്‍സര്‍ ലക്ഷണം

മൂത്രമൊഴിയ്ക്കുമ്പോള്‍ മൂത്രത്തിന്റെ ഗതി മാറുന്നത്, ഒരു വശത്തു നിന്നും മറുവശത്തേയ്ക്കു പോകുന്നത്, പ്രോസ്‌റ്റേറ്റ് ക്യാന്‍സറിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ്.

പുരുഷനറിയണം, പ്രോസ്‌റ്റേറ്റ് ക്യാന്‍സര്‍ ലക്ഷണം

പുരുഷനറിയണം, പ്രോസ്‌റ്റേറ്റ് ക്യാന്‍സര്‍ ലക്ഷണം

മൂത്രത്തില്‍ രക്തം പ്രോസ്‌റ്റേറ്റ് ക്യാന്‍സറിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന ലക്ഷണമാണെന്നു പറയാം.

പുരുഷനറിയണം, പ്രോസ്‌റ്റേറ്റ് ക്യാന്‍സര്‍ ലക്ഷണം

പുരുഷനറിയണം, പ്രോസ്‌റ്റേറ്റ് ക്യാന്‍സര്‍ ലക്ഷണം

ഉദ്ധാരണത്തിലും സ്ഖലനത്തിലുമുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങള്‍, ലിംഗത്തില്‍ നിന്നും പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്ന സ്രവത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം എന്നിവ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാന്‍സര്‍ ലക്ഷണങ്ങള്‍ തന്നെയാണ്.

പുരുഷനറിയണം, പ്രോസ്‌റ്റേറ്റ് ക്യാന്‍സര്‍ ലക്ഷണം

പുരുഷനറിയണം, പ്രോസ്‌റ്റേറ്റ് ക്യാന്‍സര്‍ ലക്ഷണം

ഈ ഭാഗത്തോടു ചേര്‍ന്ന എല്ലുകളിലുണ്ടാകുന്ന വേദന പ്രോസ്‌റ്റേറ്റ് ക്യാന്‍സര്‍ പടരുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണ്.

English summary

Early Signs Of Prostate Cancer

Early Signs Of Prostate Cancer, read more to know about
Subscribe Newsletter