ആണിന്റെ ആ അവിഹിതരഹസ്യം!!

Posted By:
Subscribe to Boldsky

ഒന്നില്‍ കൂടുതല്‍ ബന്ധങ്ങളുള്ളവരും വിവാഹേതര ബന്ധങ്ങളുള്ളവരുമെല്ലാം സര്‍വസാധാരണയാണ്. പൊതുവെ പുരുഷന്മാരാണ് ഇത്തരം ഗണത്തില്‍ കൂടുതല്‍ പെടുകയെന്നാണ് സര്‍വ്വെ ഫലങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്.

പുരുഷന്മാര്‍ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിവാഹേതരബന്ധങ്ങളില്‍ പെടുന്നത്, അല്ലെങ്കില്‍ ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്നതെന്നു നോക്കൂ,

ആണിന്റെ ആ അവിഹിതരഹസ്യം!!

ആണിന്റെ ആ അവിഹിതരഹസ്യം!!

ചില പുരുഷന്മാര്‍ക്കു തങ്ങളുടെ പൗരുഷം തെളിയിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് ഒന്നില്‍ക്കൂടുതല്‍ ബന്ധങ്ങള്‍. മറ്റു പുരുഷന്മാര്‍ക്കടുത്ത് ഞെളിഞ്ഞു നില്‍ക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയെന്നു വേണമെങ്കില്‍ പറയാം.

ആണിന്റെ ആ അവിഹിതരഹസ്യം!!

ആണിന്റെ ആ അവിഹിതരഹസ്യം!!

വിവാഹബന്ധത്തില്‍ അല്ലെങ്കില്‍ തന്റെ പങ്കാളിയില്‍ തൃപ്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടു വേറെ ബന്ധങ്ങള്‍ തേടിപ്പോകുന്നവരും സാധാരണയാണ്.

ആണിന്റെ ആ അവിഹിതരഹസ്യം!!

ആണിന്റെ ആ അവിഹിതരഹസ്യം!!

ലൈംഗികജീവിതത്തിലെ അസംതൃപ്തിയാണ് ചില പുരുഷന്മാരെ പുറത്തെ സുഖങ്ങള്‍ തേടാന്‍ പ്രേരിപ്പിയ്ക്കുന്നത്. ശരീരസുഖം തേടിപ്പോകുന്നവരെന്നു വേണം, പറയാന്‍.

ആണിന്റെ ആ അവിഹിതരഹസ്യം!!

ആണിന്റെ ആ അവിഹിതരഹസ്യം!!

ചിലരുണ്ട്, സ്വന്തം വീട്ടില്‍ പങ്കാളിയ്ക്കടുത്ത് അടുപ്പവും സ്വാതന്ത്ര്യവുമില്ലത്തവര്‍. ഇത്തരക്കാരും ചിലപ്പോള്‍ പുറംബന്ധങ്ങള്‍ അന്വേഷിച്ചു പോയെന്നു വരാം.

ആണിന്റെ ആ അവിഹിതരഹസ്യം!!

ആണിന്റെ ആ അവിഹിതരഹസ്യം!!

പണത്തിന്റെ പകിട്ടില്‍ പല സ്ത്രീകളെ തെരഞ്ഞു പോകുന്ന പുരുഷന്മാരും സര്‍വസാധാരണമാണ്. പലര്‍ക്കും പണം സ്ത്രീകളെ ആകര്‍ഷിയ്ക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാന ഘടകം കൂടിയാണ്.

ആണിന്റെ ആ അവിഹിതരഹസ്യം!!

ആണിന്റെ ആ അവിഹിതരഹസ്യം!!

പോണ്‍ അഥവാ അശ്ലീലചിത്രങ്ങള്‍ കാണുന്നത് ചില പുരുഷന്മാരെ തെറ്റായ ബന്ധങ്ങളിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുപോകുന്നതായി പഠനങ്ങള്‍ തെളിയിക്കുന്നു.

ആണിന്റെ ആ അവിഹിതരഹസ്യം!!

ആണിന്റെ ആ അവിഹിതരഹസ്യം!!

ചിലപ്പോള്‍ മറ്റു സ്ത്രീകളുടെ മോടിയിലും ആകര്‍ഷണത്തിലും മയങ്ങി അവരെ തേടി പോകുന്ന പുരുഷന്മാരുമുണ്ട്.

Read more about: relationship, couple, ബന്ധം
English summary

Reasons Why Men Want External Relationship

Reasons Why Men Want External Relationship, read more to know about,
Subscribe Newsletter