ഇവനാളൊരു കാസനോവ തന്നെ!!

Posted By: Super
Subscribe to Boldsky

എന്താണ് കാസനോവ എന്നറിയാമോ ? ഒരു പുരുഷനു ഒന്നിലധികം സ്ത്രീകളുമായി രഹസ്യമായോ , പരസ്യമായോ ഉള്ള ബന്ധത്തെയാണ് കാസനോവ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്

.നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി/ സുഹൃത്ത്‌ അങ്ങനെയാണോ ? ചില ലക്ഷണങ്ങൾ ഇതാ

ഇവനാളൊരു കാസനോവ തന്നെ!!

ഇവനാളൊരു കാസനോവ തന്നെ!!

നിങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ളപ്പോൾ തന്നെ പാർട്ടികളിലും , സോഷ്യൽ ഈവന്റുകളിലും മറ്റു സ്ത്രീകളോട് താൽപര്യം കാണിക്കുന്നു .

ഇവനാളൊരു കാസനോവ തന്നെ!!

ഇവനാളൊരു കാസനോവ തന്നെ!!

നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരും ഒരുമിച്ചു നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ കടന്നു പോകുന്ന മറ്റു സ്ത്രീകളോട് ചിരിക്കുന്നു . ഇവർ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകളോടും സൗഹൃദം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു .

ഇവനാളൊരു കാസനോവ തന്നെ!!

ഇവനാളൊരു കാസനോവ തന്നെ!!

നിങ്ങളുടെ പെൺ സുഹൃത്തുക്കളോട് നല്ല അടുപ്പം കാണിക്കുന്നു .

ഇവനാളൊരു കാസനോവ തന്നെ!!

ഇവനാളൊരു കാസനോവ തന്നെ!!

ഇവർ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങളുമായി നല്ല സ്നേഹ ബന്ധം പുലർത്തുന്നു. എന്നാൽ പ്രവൃത്തിയിൽ ഇത് തെളിയിക്കാൻ ഇവർക്കാകില്ല .

ഇവനാളൊരു കാസനോവ തന്നെ!!

ഇവനാളൊരു കാസനോവ തന്നെ!!

നിങ്ങളുടെ ഫോൺ കോളുകൾ പലപ്പോഴും അവഗണിക്കുന്നു . ഇത് മിക്കവാറും മറ്റു സ്ത്രീകളുമായി ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാകാം .

ഇവനാളൊരു കാസനോവ തന്നെ!!

ഇവനാളൊരു കാസനോവ തന്നെ!!

നിങ്ങളെ ഇവരുടെ ഫോണിൽ തൊടാൻ അനുവദിക്കില്ല .ഇത് പല സ്ത്രീകളുമായുള്ള ചാറ്റ് രഹസ്യങ്ങൾ ഫോണിൽ ഉള്ളതിനാലാകാം

Read more about: relationship ബന്ധം
English summary

Is Your Man A Casanova

What if the man youre dating is a Casanova? Well, what does Casanova mean? A man who masters the art of attracting or seducing women and enjoys...