സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുന്ന അവന്റെ ആ ചിന്തകള്‍

Posted By:
Subscribe to Boldsky

സ്വയംഭോഗം സ്ത്രീ പുരുഷഭേദമന്യേ ലൈംഗികസുഖത്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണെന്നു പറയാം. സ്ത്രീകളേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ പുരുഷന്മാരാണ് ഇൗ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവരും.

എന്നാല്‍ സ്വയംഭോഗം വെറുമൊരു സെക്‌സ് സുഖം മാത്രമല്ല, ആരോഗ്യവും മനസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്ത്രീയുടേയും പുരുഷന്റേയും മനസിലെ ചിന്തകള്‍ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുമെന്നാണ് പഠനങ്ങള്‍ പറയുന്നത്.

സ്വയംഭോഗസമയത്തു പുരുഷന്റെ മനസിലുള്ള ചില ചിന്തകളെക്കുറിച്ചറിയൂ,

സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുന്ന അവന്റെ ആ ചിന്തകള്‍

സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുന്ന അവന്റെ ആ ചിന്തകള്‍

28 ശതമാനം പുരുഷന്മാര്‍ ലൈംഗികതയുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത വസ്തുക്കള് ഉപയോഗിച്ച് സെക്സ് ചെയ്യുന്നതായി ഭാവനയില്‍ കാണുന്നു.

സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുന്ന അവന്റെ ആ ചിന്തകള്‍

സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുന്ന അവന്റെ ആ ചിന്തകള്‍

52 ശതമാനം പുരുഷന്മാര്‍ വളരെ ചെറിയ സ്തനങ്ങളുള്ള സ്ത്രീകളുമായി സെക്സിലേര്‍പ്പെടുന്നതായി ഭാവനയില്‍ കാണുന്നു.

സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുന്ന അവന്റെ ആ ചിന്തകള്‍

സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുന്ന അവന്റെ ആ ചിന്തകള്‍

30 ശതമാനം പുരുഷന്മാര്‍ സെക്സിന് നിര്‍ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നതായി ഭാവനയില്‍ കാണുന്നു

സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുന്ന അവന്റെ ആ ചിന്തകള്‍

സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുന്ന അവന്റെ ആ ചിന്തകള്‍

29 ശതമാനം പുരുഷന്മാര്‍ സ്ഖലനമുണ്ടാകുന്നതായി ഭാവനയില് കാണുന്നു

സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുന്ന അവന്റെ ആ ചിന്തകള്‍

സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുന്ന അവന്റെ ആ ചിന്തകള്‍

16 ശതമാനം പുരുഷന്മാര്‍ രണ്ട് പുരുഷന്മാര്‍ സെക്സിലേര്‍പ്പെടുന്നതായി ഭാവനയില്‍ കാണുന്നു.

സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുന്ന അവന്റെ ആ ചിന്തകള്‍

സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുന്ന അവന്റെ ആ ചിന്തകള്‍

64 ശതമാനം പുരുഷന്മാര്‍ പരിചയം ഉള്ളവരുമായി സെക്സിലേര്‍പ്പെടുന്നത് ഭാവനയില്‍ കാണുന്നു.

സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുന്ന അവന്റെ ആ ചിന്തകള്‍

സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുന്ന അവന്റെ ആ ചിന്തകള്‍

10 ശതമാനം ആളുകള് വസ്ത്ര ധാരണം സംബന്ധിച്ച ഭാവന കാണുന്നു.

English summary

What Men Think While Masturbating

What Men Think While Masturbating, Read more to know about,
Subscribe Newsletter