പണം വരാന്‍ വാസ്തുപ്രകാരം വേണം മണിപ്ലാന്റ്...

Posted By:
Subscribe to Boldsky

വാസ്തുവില്‍ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നവരാണ് പൊതുവെ ഇന്ത്യക്കാര്‍. വാസ്തുവില്‍ വീടുപണി മാത്രമല്ല, വീട്ടിന് ഐശ്വര്യവും വരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും വിശദീകരിയ്ക്കുന്നു.

മണിപ്ലാന്റ് വാസ്തുപ്രകാരം ധനവും ഐശ്വര്യവും വരുത്തുന്ന ഒന്നാണെന്നാണ് വിശ്വാസം. ഇതുകൊണ്ടുതന്നെ മണിപ്ലാന്റിനും വാസ്തു ബാധകമാണ്.

വാസ്തുപ്രകാരം മണിപ്ലാന്റ് വയ്ക്കാന്‍ പല നിയമങ്ങളുമുണ്ട്. ഇവയെക്കുറിച്ചറിയൂ.

പണം വരാന്‍ വാസ്തുപ്രകാരം വേണം മണിപ്ലാന്റ്...

പണം വരാന്‍ വാസ്തുപ്രകാരം വേണം മണിപ്ലാന്റ്...

മണിപ്ലാന്റ് വയ്ക്കാന്‍ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ദിക്ക് തെക്കുകിഴക്കാണ്. വാസ്തു നിര്‍ദേശിയ്ക്കുന്ന ദിശ.

പണം വരാന്‍ വാസ്തുപ്രകാരം വേണം മണിപ്ലാന്റ്...

പണം വരാന്‍ വാസ്തുപ്രകാരം വേണം മണിപ്ലാന്റ്...

മണിപ്ലാന്റ് വയ്ക്കാന്‍ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ദിക്ക് തെക്കുകിഴക്കാണ്. വാസ്തു നിര്‍ദേശിയ്ക്കുന്ന ദിശ.

പണം വരാന്‍ വാസ്തുപ്രകാരം വേണം മണിപ്ലാന്റ്...

പണം വരാന്‍ വാസ്തുപ്രകാരം വേണം മണിപ്ലാന്റ്...

വടക്കുകിഴക്കു ദിശ പൂര്‍ണമായും ഒഴിവാക്കുക. വടക്ക്, കഴിക്ക് ചുവരുകളും ഇവ പടര്‍ത്താന്‍ അനുയോജ്യമല്ല.

പണം വരാന്‍ വാസ്തുപ്രകാരം വേണം മണിപ്ലാന്റ്...

പണം വരാന്‍ വാസ്തുപ്രകാരം വേണം മണിപ്ലാന്റ്...

വീടിനുള്ളില്‍ ഈ ചെടി വയ്ക്കുന്നത് സൗഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും. കുപ്പിയില്‍ വെള്ളം നിറച്ച് ഇതില്‍ വയ്ക്കാം.

പണം വരാന്‍ വാസ്തുപ്രകാരം വേണം മണിപ്ലാന്റ്...

പണം വരാന്‍ വാസ്തുപ്രകാരം വേണം മണിപ്ലാന്റ്...

ഉത്കണ്ഠ കുറയ്ക്കാന്‍ വീടിനുള്ളില്‍ മൂലയിലായി മണിപ്ലാന്റ് വയ്ക്കാന്‍ വാസ്തു പറയുന്നു,

പണം വരാന്‍ വാസ്തുപ്രകാരം വേണം മണിപ്ലാന്റ്...

പണം വരാന്‍ വാസ്തുപ്രകാരം വേണം മണിപ്ലാന്റ്...

വാസ്തുപ്രകാരം ഇത് ഗാര്‍ഡനില്‍ വളര്‍ത്തരുത്. പകരം വീടിനുള്ളില്‍ വളര്‍ത്തുക.

പണം വരാന്‍ വാസ്തുപ്രകാരം വേണം മണിപ്ലാന്റ്...

പണം വരാന്‍ വാസ്തുപ്രകാരം വേണം മണിപ്ലാന്റ്...

മണിപ്ലാന്റ് ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നത് ധനഷ്ടത്തെ സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഇലകള്‍ പഴുക്കുന്നതും ഉണങ്ങുന്നതും കണ്ടാല്‍ ഈ ഇലകള്‍ നീക്കുക. ഉണങ്ങിപ്പോകാതെ വെള്ളം നനച്ചു വളര്‍ത്തുക.

പണം വരാന്‍ വാസ്തുപ്രകാരം വേണം മണിപ്ലാന്റ്...

പണം വരാന്‍ വാസ്തുപ്രകാരം വേണം മണിപ്ലാന്റ്...

മണിപ്ലാന്റ് ഒരിയ്ക്കലും നിലത്തു പടര്‍ത്തി വളര്‍ത്തരുത്. ഇത് ചട്ടിയിലോ കുപ്പിയിലോ വയ്ക്കുക.

പണം വരാന്‍ വാസ്തുപ്രകാരം വേണം മണിപ്ലാന്റ്...

പണം വരാന്‍ വാസ്തുപ്രകാരം വേണം മണിപ്ലാന്റ്...

മണിപ്ലാന്റിന് റേഡിയേഷന്‍ വലിച്ചെടുക്കാന്‍ കഴിവുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ടുതന്നെ വൈഫൈ റൂട്ടര്‍, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ എന്നിവയ്ക്കടുത്ത് ഇത് വയ്ക്കുന്നതു ഗുണം ചെയ്യും.

പണം വരാന്‍ വാസ്തുപ്രകാരം വേണം മണിപ്ലാന്റ്...

പണം വരാന്‍ വാസ്തുപ്രകാരം വേണം മണിപ്ലാന്റ്...

നെഗറ്റീവ് ഊര്‍ജം വലിച്ചെടുക്കാനും വായു ശുദ്ധീകരിയ്ക്കാനും ഇതിന് കഴിവുണ്ട്.

Read more about: spirituality, inspiration
English summary

Vastu Tips To Plant Money Plant At Home

Vastu Tips To Plant Money Plant At Home, Read more to know about,
Please Wait while comments are loading...
Subscribe Newsletter