ഓണം - കേരളത്തിലെ വിളവെടുപ്പുത്സവം

By: Jibi Deen
Subscribe to Boldsky

കേരളത്തിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉൽസവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഓണം.ഇത് വിളവെടുപ്പിന്റെ ഉത്സവം കൂടിയാണ്.ഈ ഉത്സവം ഉല്ലാസത്തിന്റെയും ആവേശത്തിന്റെയും ഉജ്ജ്വലമായ പ്രകടനം കൂടിയാണ്. മഹാബലി ചക്രവർത്തിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഓണം പ്രധാനമായും ആഘോഷിക്കുന്നത്.

കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ മലയാള കലണ്ടർ പിന്തുടരുന്നു, കൊല്ലവർഷം എന്നാണിത് അറിയപ്പെടുന്നത്. മലയാളകലണ്ടറിലെ ആദ്യ മാസമായ ചിങ്ങത്തിൽ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നു. അതായത് ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം ഓണം യഥാക്രമം ആഗസ്ത് - സെപ്തംബർ മാസങ്ങളിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു.

Onam - The Harvest Festival Of Kerala

ആദ്യദിനത്തെ അത്തമെന്നും പത്താം ദിവസത്തെ തിരുവോണമെന്നും പറയുന്നു.മറ്റു ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു ഈ രണ്ടു ദിവസവും ഓണത്തിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഈ പത്തു ദിവസവും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അവരുടെ സംസ്കാരവും പാരമ്പര്യവും അവതരിപ്പിച്ചത് കണ്ടിട്ടാണ് 1961 ൽ ഓണത്തെ കേരളത്തിലെ ദേശീയഉത്സവമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

വിശാലമായ ആഘോഷങ്ങൾ, മനോഹരവുമായ നാടൻ പാട്ടുകൾ,ഗംഭീരമായ നൃത്തരൂപങ്ങൾ, ആവേശകരമായ കളികൾ,തലയെടുപ്പുള്ള ആനകൾ, ബോട്ടുകൾ, പുഷ്പങ്ങൾ എന്നിവ വിളവെടുപ്പുത്സവമായ ഓണത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ്. ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ഈ ഉത്സവത്തെ ആദരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു.സർക്കാർ 'ടൂറിസ്റ്റ് വീക്ക്' എന്ന പേരിൽ ഇത് ആഘോഷിക്കുന്നു.ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഓണത്തിന്റെ സുപ്രധാന ഭാഗമാകാൻ കേരളത്തിൽ എത്തുന്നു.

Onam - The Harvest Festival Of Kerala

അസുരചക്രവർത്തിയ മഹാബലി കേരളം ഭരിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഇവിടെ സുവർണ്ണകാലമായിരുന്നു.ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന എല്ലാവരും സന്തോഷത്തിലും അഭിവൃദ്ധിയിലുമായിരുന്നു.രാജാവ് തന്റെ പ്രജകളെയെല്ലാം ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

സദ്ഗുണങ്ങളും ദാനശീലവും മഹാബലിയെ പ്രസിദ്ധനും ബഹുമാന്യനുമാക്കി.അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദൗർബല്യം അഹങ്കാരമായിരുന്നു.ദൈവങ്ങൾ ഈ കുറവ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.

Onam - The Harvest Festival Of Kerala

രാജാവിന്റെ ദീർഘകാലഭരണത്തെ ദൈവങ്ങൾ വെല്ലുവിളിച്ചു തുടങ്ങി. എന്നിരുന്നാലും മഹാബലിയുടെ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും നന്മകളും പ്രസിദ്ധമായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. എല്ലാവർഷവും തന്റെ പ്രജകളെ സന്ദർശിക്കാനുള്ള വരം മഹാബലിക്ക് ലഭിച്ചു.മഹാനായ ചക്രവർത്തിയുടെ വരവിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ കേരളത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നു.എല്ലാ വിധത്തിലും ഭംഗിയായി ഓണം ആഘോഷിച്ചു രാജാവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു.

കേരളത്തിലെ സംസ്കാരവും പൈതൃകവും പ്രസിദ്ധമാണ്.ഓണ സമയത്തു ജനങ്ങൾ പാരമ്പര്യവും സംസ്കാരവും മികച്ച രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായിത്തീരുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ഏറ്റവും മികച്ച അനുഭവങ്ങളിലൊന്നായിരിക്കും ഇത്. ഓണം വൻ വിജയമാക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തു ജനങ്ങൾ വിപുലമായ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നു.പത്തുദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കേരളത്തിലെ വിളവെടുപ്പുത്സവിന്റെ ഭാഗമാകാൻ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു.

English summary

Onam - The Harvest Festival Of Kerala

Read to know all about the harvest festival in Kerala, onam.
Subscribe Newsletter