പുരുഷന്‍ സ്‌ത്രീയില്‍ തേടും എസ്‌

Posted By:
Subscribe to Boldsky

പുരുഷനാണെങ്കിലും സ്‌ത്രീയാണെങ്കിലും തന്റെ പങ്കാളികളില്‍ തേടുന്ന ചില ഗുണങ്ങളുണ്ട്‌. ഇതായിരിയ്‌ക്കും പലപ്പോവും പരസ്‌പര ആകര്‍ഷണത്തിനും പ്രണയത്തിനുമെല്ലാം കാരണമാവുക.

സ്‌ത്രീകളില്‍ പുരുഷന്‍ തേടുന്ന പല ഗുണങ്ങളില്‍ ചില എസ്‌കളുമുണ്ട്‌. ഇവയെന്തൊക്കെയന്നു നോക്കൂ,

പുരുഷന്‍ സ്‌ത്രീയില്‍ തേടും എസ്‌

പുരുഷന്‍ സ്‌ത്രീയില്‍ തേടും എസ്‌

പുരുഷന്‍ സ്‌ത്രീയില്‍ തേടും എസ്‌

പുരുഷന്‍ സ്‌ത്രീയില്‍ തേടും എസ്‌

പുരുഷന്‍ സ്‌ത്രീയില്‍ തേടും എസ്‌

സെക്‌സി സ്‌ത്രീകള്‍ പുരുഷന്മാരുടെ ശ്രദ്ധ നേടുന്നു.

പുരുഷന്‍ സ്‌ത്രീയില്‍ തേടും എസ്‌

പുരുഷന്‍ സ്‌ത്രീയില്‍ തേടും എസ്‌

സെല്‍ഫ്‌ കോണ്‍ഫിഡന്‍സ്‌ അഥവാ ആത്മവിശ്വാസം പുരുഷന്‍ സ്‌ത്രീയില്‍ തേടുന്ന മറ്റൊരു ഗുണമാണ്‌.

പുരുഷന്‍ സ്‌ത്രീയില്‍ തേടും എസ്‌

പുരുഷന്‍ സ്‌ത്രീയില്‍ തേടും എസ്‌

സ്‌ട്രോംഗ്‌ അഥവാ സ്‌ത്ര ശക്തിയുള്ള ആയ സ്‌ത്രീകളേയാണ്‌ പുരുഷന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്‌. തൊട്ടാവാടികളെയല്ല.

പുരുഷന്‍ സ്‌ത്രീയില്‍ തേടും എസ്‌

പുരുഷന്‍ സ്‌ത്രീയില്‍ തേടും എസ്‌

സ്‌ട്രോംഗ്‌ അഥവാ സ്‌ത്ര ശക്തിയുള്ള ആയ സ്‌ത്രീകളേയാണ്‌ പുരുഷന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്‌. തൊട്ടാവാടികളെയല്ല.

പുരുഷന്‍ സ്‌ത്രീയില്‍ തേടും എസ്‌

പുരുഷന്‍ സ്‌ത്രീയില്‍ തേടും എസ്‌

സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ അഥവാ വീര്യം നല്‍കുന്ന പെണ്‍കുട്ടികള്‍ പുരുഷന്‌ പ്രിയപ്പെ്‌ട്ടവരാണ്‌.

പുരുഷന്‍ സ്‌ത്രീയില്‍ തേടും എസ്‌

പുരുഷന്‍ സ്‌ത്രീയില്‍ തേടും എസ്‌

സപ്പോര്‍ട്ടീവായ അഥവാ തങ്ങളെ പിന്‍തുണയ്‌ക്കുന്ന സ്‌ത്രീകളേയാണ്‌ പുരുഷന്മാര്‍ ആഗ്രഹിയ്‌ക്കുക.

പുരുഷന്‍ സ്‌ത്രീയില്‍ തേടും എസ്‌

പുരുഷന്‍ സ്‌ത്രീയില്‍ തേടും എസ്‌

സെക്‌സ്‌ താല്‍പര്യമുള്ള സ്‌ത്രീകളും പുരുഷന്റെ സ്വകാര്യ ആഗ്രഹങ്ങളില്‍ പെടും. കള്ളം പറഞ്ഞാല്‍ കണ്ടുപിടിയ്ക്കപ്പെടും!!

Read more about: relationship
English summary

The S's Man Look For A Woman

Here are some of the things men want in women. It is more or less like a dating check list! Take a look at these seven s's guys look for in a woman.