താരങ്ങളുടെ ഇരിപ്പു പിഴച്ചാല്‍....

Posted By:
Subscribe to Boldsky

താരങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനം തെറ്റിയാല്‍ പിടിച്ചെടുക്കാന്‍ പണിപ്പെടുന്ന ക്യാമറക്കണ്ണുകളാണ് എവിടെയും. അറിയാതെ വസ്ത്രപ്പിശകുകള്‍ പറ്റുന്ന താരങ്ങളും ഇത് മനപൂര്‍വം വരുത്തുന്നവരുമുണ്ട്.

താരങ്ങളുടെ ഇരിപ്പുവശം പിഴച്ചാലുള്ള ഇത്തരം ചില ഫോട്ടോകള്‍ കാണൂ,

കാജല്‍ അഗര്‍വാള്‍

കാജല്‍ അഗര്‍വാള്‍

താരങ്ങളുടെ ഇരിപ്പുവശം പിഴച്ചാലുള്ള ഇത്തരം ചില ഫോട്ടോകള്‍ കാണൂ,

അനുഷ്‌ക ഷെട്ടി

അനുഷ്‌ക ഷെട്ടി

താരങ്ങളുടെ ഇരിപ്പുവശം പിഴച്ചാലുള്ള ഇത്തരം ചില ഫോട്ടോകള്‍ കാണൂ,

നയന്‍താര

നയന്‍താര

താരങ്ങളുടെ ഇരിപ്പുവശം പിഴച്ചാലുള്ള ഇത്തരം ചില ഫോട്ടോകള്‍ കാണൂ,

റിച്ച ഗംഗോപാധ്യായ

റിച്ച ഗംഗോപാധ്യായ

താരങ്ങളുടെ ഇരിപ്പുവശം പിഴച്ചാലുള്ള ഇത്തരം ചില ഫോട്ടോകള്‍ കാണൂ,

പ്രണിത

പ്രണിത

താരങ്ങളുടെ ഇരിപ്പുവശം പിഴച്ചാലുള്ള ഇത്തരം ചില ഫോട്ടോകള്‍ കാണൂ,

 പ്രിയാരാമന്‍

പ്രിയാരാമന്‍

താരങ്ങളുടെ ഇരിപ്പുവശം പിഴച്ചാലുള്ള ഇത്തരം ചില ഫോട്ടോകള്‍ കാണൂ,

തൃഷ

തൃഷ

താരങ്ങളുടെ ഇരിപ്പുവശം പിഴച്ചാലുള്ള ഇത്തരം ചില ഫോട്ടോകള്‍ കാണൂ,

സ്വാതി

സ്വാതി

താരങ്ങളുടെ ഇരിപ്പുവശം പിഴച്ചാലുള്ള ഇത്തരം ചില ഫോട്ടോകള്‍ കാണൂ,

രാകുല്‍ പ്രീത്

രാകുല്‍ പ്രീത്

താരങ്ങളുടെ ഇരിപ്പുവശം പിഴച്ചാലുള്ള ഇത്തരം ചില ഫോട്ടോകള്‍ കാണൂ,

കാവേരി ഷാ

കാവേരി ഷാ

താരങ്ങളുടെ ഇരിപ്പുവശം പിഴച്ചാലുള്ള ഇത്തരം ചില ഫോട്ടോകള്‍ കാണൂ,

നദീഷ

നദീഷ

താരങ്ങളുടെ ഇരിപ്പുവശം പിഴച്ചാലുള്ള ഇത്തരം ചില ഫോട്ടോകള്‍ കാണൂ,

പാര്‍വതി

പാര്‍വതി

താരങ്ങളുടെ ഇരിപ്പുവശം പിഴച്ചാലുള്ള ഇത്തരം ചില ഫോട്ടോകള്‍ കാണൂ,

പായല്‍

പായല്‍

താരങ്ങളുടെ ഇരിപ്പുവശം പിഴച്ചാലുള്ള ഇത്തരം ചില ഫോട്ടോകള്‍ കാണൂ,

 ജനീലിയ

ജനീലിയ

താരങ്ങളുടെ ഇരിപ്പുവശം പിഴച്ചാലുള്ള ഇത്തരം ചില ഫോട്ടോകള്‍ കാണൂ,

നീതു ചന്ദ്ര

നീതു ചന്ദ്ര

താരങ്ങളുടെ ഇരിപ്പുവശം പിഴച്ചാലുള്ള ഇത്തരം ചില ഫോട്ടോകള്‍ കാണൂ,

താപ്‌സി

താപ്‌സി

താരങ്ങളുടെ ഇരിപ്പുവശം പിഴച്ചാലുള്ള ഇത്തരം ചില ഫോട്ടോകള്‍ കാണൂ,

രേഷ്മ

രേഷ്മ

താരങ്ങളുടെ ഇരിപ്പുവശം പിഴച്ചാലുള്ള ഇത്തരം ചില ഫോട്ടോകള്‍ കാണൂ,

മല്ലിക കപൂര്‍

മല്ലിക കപൂര്‍

താരങ്ങളുടെ ഇരിപ്പുവശം പിഴച്ചാലുള്ള ഇത്തരം ചില ഫോട്ടോകള്‍ കാണൂ,

യാന ഗുപ്ത

യാന ഗുപ്ത

താരങ്ങളുടെ ഇരിപ്പുവശം പിഴച്ചാലുള്ള ഇത്തരം ചില ഫോട്ടോകള്‍ കാണൂ,

ഷീല

ഷീല

താരങ്ങളുടെ ഇരിപ്പുവശം പിഴച്ചാലുള്ള ഇത്തരം ചില ഫോട്ടോകള്‍ കാണൂ,

സുനൈന

സുനൈന

താരങ്ങളുടെ ഇരിപ്പുവശം പിഴച്ചാലുള്ള ഇത്തരം ചില ഫോട്ടോകള്‍ കാണൂ,

പാവിന

പാവിന

താരങ്ങളുടെ ഇരിപ്പുവശം പിഴച്ചാലുള്ള ഇത്തരം ചില ഫോട്ടോകള്‍ കാണൂ,

ലക്ഷ്മി നായര്‍

ലക്ഷ്മി നായര്‍

താരങ്ങളുടെ ഇരിപ്പുവശം പിഴച്ചാലുള്ള ഇത്തരം ചില ഫോട്ടോകള്‍ കാണൂ,

രാഗിണി ദ്വിവേദി

രാഗിണി ദ്വിവേദി

താരങ്ങളുടെ ഇരിപ്പുവശം പിഴച്ചാലുള്ള ഇത്തരം ചില ഫോട്ടോകള്‍ കാണൂ,

ഈഷ

ഈഷ

താരങ്ങളുടെ ഇരിപ്പുവശം പിഴച്ചാലുള്ള ഇത്തരം ചില ഫോട്ടോകള്‍ കാണൂ,

Read more about: life, ജീവിതം
English summary

Actress Wardrobe Malfunction

A wardrobe malfunction is an accidental exposure of intimate parts. This term, which was coined in the mid-2000s, has a long history of such incidents. It has become one of the most common fashion faux pas.
Subscribe Newsletter