നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ ലിവര്‍ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടോ ?

നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ ലിവര്‍ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടോ ?

കരളിനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങള്‍ ബാധിച്ചാല്‍ പ്രകടമാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്‌. ഈ ലക്ഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്‌ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്‌. മറ്റ്‌ പല സങ്കീര്‍ണതകള്‍ക്കും

Recent Stories