സ്തനവലിപ്പം മരണകാരണം??

സ്തനവലിപ്പം മരണകാരണം??

ജനിച്ചാല്‍ മരണം സുനിശ്ചിതം. ഇത് എപ്പോഴാണെന്ന കാര്യത്തില്‍ മാത്രമാണ് വ്യക്തതയില്ലാത്തത്. മരണകാരണങ്ങള്‍ പലതാകാം, അപകടങ്ങള്‍, രോഗങ്ങള്‍, വാര്‍ദ്ധക്യസഹജമായ സ്വാഭാവിക മരണം, ആത്മഹത്യ

Recent Stories