ആര്‍ത്തവസംബന്ധമായ കെട്ടുകഥകള്‍

ആര്‍ത്തവസംബന്ധമായ കെട്ടുകഥകള്‍

സമീറ തന്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥനെ വിളിച്ച്‌ ഒരു ദിവസത്തെ അവധി ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്തിനാണന്നോ, ഇത്‌ അവളുടെ ആര്‍ത്തവത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനമാണ്‌ , മറ്റ്‌ എല്ലാ പെണ്‍കുട്ടികളെയും പോലെ അവള്‍ക്കും

Recent Stories